Švietimo centras

centras-foto

Joniškio rajono švietimo centras – akredituota institucija, vykdanti mokytojų
ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 066;
Švietimo ir mokslo ministro 2015-03-13 įsakymas Nr. V-212

Nuostatų nauja redakcija patvirtinta Joniškio r. savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-47

Apklausa

Kokių žinių labiausiai norėtumėte įgyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose?