Akredituotos programos

Kvalifikacijos tobulinimo programos, prilygintos akredituotoms,

kurių akreditacija galioja 

2018–01–01– 2018-06-30

Eil. Nr. Programos pavadinimas, kodas (AIKOS)

Trukmė,

(val.)

Programos akreditacijos terminas

(iki kurios datos)

Patvirtinimas

(data ir akredituotos institucijos vadovo įsakymo numeris)

1.

Kompiuterinio raštingumo mokymai (technologinė dalis),

213000332

40 2018-08-31

2015-08-31,

Nr. 40 DV

2.

Kompiuterinio raštingumo mokymai (technologinė dalis),

213000332

40 2018-08-31

2015-08-31,

Nr. 40 DV

3.

Meno terapijos metodai, mokytojo, socialinio pedagogo, psichologo darbe,

213001163

18 2019-07-31

2017-07-31

Nr. 34 DV

4.

Įtraukusis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje,

213001281

32 2020-11-15

2017-11-13

Nr. 58 DV

5.

Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos,

214000000

24 2020-11-15

2017-11-13

Nr. 58 DV

6.

Skaitymo ir rašymo sutrikimų įveikos būdai ir metodai,

213001280

24 2020-11-15

2017-11-13

Nr. 58 DV

 

Asmuo, atsakingas už vertinimo programųorganizavimą                                                      

                                                         Dainora Danilevičienė, metodininkė

 

Apklausa

Kokių žinių labiausiai norėtumėte įgyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose?