2017 metų tęstinio projekto „Lietaus vaikai ir jų draugai“ apibendrinimas

Praėjusieji projekto metai buvo orientuoti į mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimą, socializaciją, į bendras įprastinės ir sutrikusios raidos vaikų edukacines, psichines, emocines ir fizines stiprinimo veiklas. Projekto tikslas – mažinti atskirtį tarp negalias turinčių ir sveikųjų mokinių. Daugelio šalių visuomenės tolerancija į neįgalų asmenį pasiekė ir Lietuvą. Trapios užuomazgos skinasi kelią, tačiau vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą ir jų šeimoms išlieka daug spragų pagalbos infrastruktūroje. Todėl mes, projekto komanda, bendradarbiaudami su Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ bei kitomis institucijomis vykdėme veiklas, kurios padėtų šiems žmonėms socialinės integracijos bei papildomo užimtumo srityse.

Skaityti daugiau...

Archyvas

Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektas „Lietaus vaikai“ 2015 m. (tęstinis projektas)

Projekto koordinatorius: Laima Paulauskienė

Projekto aprašymas

IMG 2996 menot

Pokategorės

Apklausa

Kokių žinių labiausiai norėtumėte įgyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose?