Dėl nemokamų mokymų

Švietimo centras, bendradarbiaudamas su VšĮ „Raidos kryptys", turi galimybę suorganizuoti 40 val. trukmės nemokamus mokymus „Teisinis švietimas“ ir „Suaugusiųjų neformalus profesinis mokymas".

Mokymų „Teisinis švietimas“ tematika tinka įvairių specialybių įstaigų, seniūnijų darbuotojams.

Mokymų modulių temos:

1. Teisiniai darbo santykiai.
2. Teisiniai sutuoktinių santykiai.
3. Vartotojų teisinė padėtis.
4. Nuosavybė. Kreipimasis į teismą.
5. Tietuvos politinė sistema.
6. Europos sąjunga.

Mokymai vyktų kovo-gegužės mėnesiais, po 2 valandas 2 kartus per savaitę, 20 dalyvių grupė. Iš viso 40 val. Dalyviai, išklausę mokymus, gaus pažymėjimus.


Mokymai „Suaugusiųjų neformalus profesinis mokymas" paprasti, pritaikyti įvairių gebėjimų žmonėms. Mokytis gali ir moterys.

Modulyje nagrinėjamos temos:

1. Minimalūs remonto ir apdailos darbai įrengiant ar remontuojant būstą (glaistymas, apmušalai, apmušalų klijavimas).
2. Elektros, buitinės technikos pajungimas (buitiniai elektros prietaisai, sauga, elektros instaliacija).
3. Staliaus darbai, baldų sustatymas, santechnikos montavimas (durys ir langai, vandens tiekimas ir nuotekos, staliaus darbai).

Mokymai vyktų kovo-balandžio-gegužės mėnesiais po 2 val. du kartus per savaitę. Iš viso – 40 val. Dalyviai, išklausę kursą, gaus pažymėjimus.

Kviečiame pasinaudoti nemokamų mokymų galimybe, praplėsti akiratį ir pagilinti teisines žinias, kad nelaukdami kitų pagalbos patys galėtumėme pasigerinti gyvenimo sąlygas. Apie mokymų vietą bus informuota vėliau.

Apklausa

Kokių žinių labiausiai norėtumėte įgyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose?