Mums gera būti kartu

 Joniškio r. savivaldybės remiamas švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos vykdomas projektas „Lietaus vaikai“ suskaičiavo jau ketverius veiklos metus.
Esame laimingi, galėdami padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, mokytojų padėjėjams, švietimo pagalbos specialistams pažinti ir tobulinti paslaptingą autistiškų vaikų pasaulį...

 Pirmieji metai subūrus savipagalbos grupę buvo skirti vaikų tėveliams. Tėvai, visi jų šeimos nariai verti didžiulės pagarbos, žinant kiek reikia emocinių, intelektinių ir fizinių jėgų bei stiprybės išgirdus savo vaiko diagnozę –„autizmas“ eiti pirmyn. Ir dar didesnių pastangų jiems reikia auginant ne įprastinės raidos vaiką, o vaiką, turintį ypatingų poreikių ir galių. Šie tėveliai apdovanoti kantrybe, empatija, mokėjimu džiaugtis mažais dalykais, įžvelgti daugelyje situacijų ne problemą, o galimybę. Tėvai ir jų šeimos nariai dalyvavo pokalbiuose, diskusijose, meno terapijose, susitiko su šeimų konsteliacijos psichoterapeutu, psichologais, visuomenės sveikatos specialistais.

 Antrieji projekto „Lietaus vaikai“ metai, atliepiant tėvelių lūkesčius, buvo orientuoti į vaiką, todėl dauguma veiklų nukreiptos sensorinių, fizinių, emocinių ir kt. įgūdžių lavinimui; vyko dailės terapijos/ edukacijos, žirgų terapija, informacinių technologijų labirintai ir kitokios vaikų mėgiamos ir jiems naudingos terapijos bei edukacinės veiklos.

 Tretieji metai skirti tėvų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojų profesiniam tobulėjimui, gilinimuisi į autizmo spektro sutrikimą turinčių asmenų pažinimą, į struktūruotą vaikų ugdymą. Seminarų, patirtinių mokymų metu mokytojai išmoko tam tikrų ugdymo metodikų ir būdų, susipažino ir su nepriimtino vaikų elgesio valdymu ir kitomis šalies metodikomis, kurias pristatė VšĮ VU ligoninės Santaros klinikų filialo Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus ergoterapeutė, asociacijos „Kitoks vaikas“ psichologė, specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro logopedė, Taikomosios elgesio analizės (ABA) specialistė ir kt.

 Ketvirtaisiais projekto „Lietaus vaikai“ metais mes į savo būrį kvietėme įprastinės raidos vaikus, jaunimą bei suaugusiųjų organizacijas, nes pagrindinis tikslas - vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, socializacija, atskirties mažinimas. Bendros veiklos, draugystė su l/ darželio „Ąžuoliukas“ vaikais, Gataučių M. Katiliūtės pagrindinės mokyklos mokiniais, J. Avyžiaus Vaikų bibliotekos darbuotojais, A. Raudonikio meno mokyklos Atviro jaunimo centru, „Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos užimtumo centru, Gasčiūnų Amatų centru į vaikų gyvenimą įnešė daug naujų įspūdžių, socialinių patirčių, teigiamų emocijų.
Naujų idėjų turime ir kitiems metams...
 Savo ir visų projekto dalyvių vardu noriu pasakyti - „Mums gera būti kartu“!

Joniškio r. švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos
logopedė metodininkė Laima Paulauskienė

Apklausa

Kokių žinių labiausiai norėtumėte įgyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose?