Respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Nuo patyčių iki suicidų“

 Lapkričio 5 d. Raudonojoje Sinagogoje vyko pedagoginės psichologinės tarnybos organizuota konferencija. Tai penkerius metus vykdyto projekto „Lietaus vaikai ir jų draugai“ apibendrinimas, akcentuojant, kaip svarbu išsaugoti ir puoselėti visų mokinių psichinę sveikatą.
Konferencijos tikslas – spręsti įprastinės raidos ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių emocines ir elgesio problemas, polinkį į savižudybes, o pagrindiniai uždaviniai buvo suteikti informacijos apie savižudybių situaciją Lietuvoje, supažindinti su „Olweus“ ir kitomis prevencinėmis programomis, pasidalinti Lietuvos švietimo įstaigose sukaupta gerąja darbo patirtimi, siekiant išvengti patyčių, smurtinio elgesio prieš save ir kitus asmenis.
Konferencijos dalyvius pasveikino Joniškio rajono savivaldybės vicemerė Vaida Aleknavičienė ir Joniškio švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Novogreckis. Jie pasidžiaugė, kad yra kalbama tokia svarbia Lietuvai, o ir mūsų rajonui aktualia tema.
Plenarinius pranešimus skaitė Daiva Alifanovienė, Šiaulių universitetas, Socialinių mokslų daktarė; Reda Kunickienė, Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė, Emocinio intelekto trenerė (pagal LPS TM programą), Koučingo specialistė; Sonata Liutikienė, Sveikatos psichologė, „Olweus“ programos instruktorė, Manualinės medicinos klinikos psichologė.
Respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje patirtimi dalijosi švietimo pagalbos specialistai, turintys didžiulę praktiką. Pranešimuose aiškiai atsispindėjo, kaip ugdymo įstaigose puikiai vykdomos prevencinės veiklos, įtraukiant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.
Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Aušra Sakalienė pristatė „Savižudybių rizikos įvertinimą Joniškio rajono mokyklose“, kuriame pateikė statistinius duomenis apie psichologinį mokinių nusiteikimą. Psichologė atkreipė dėmesį į galimas grėsmes, jei mokyklose nebus tinkamai organizuota psichologinė pagalba.
Tarnybos logopedė ir projekto „Lietaus vaikai ir jų draugai“ koordinatorė Laima Paulauskienė savo pranešime supažindino su projektinėmis veiklomis, vykdytomis 2018 metais. Pranešime akcentuota, kad patyčių ir savižudybių prevencinė veikla rajono ugdymo įstaigose vyko keliomis kryptimis. Surinkus ir išanalizavus savižudybių rizikos įvertinimą Joniškio rajono mokyklose, buvo pasirinktos trys mokyklos (Kriukų pagrindinė mokykla, Gasčiūnų pagrindinė mokykla ir Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla), kuriose psichologė skaitė paskaitas mokyklų bendruomenėms „Savižudybių požymių ženklai. Kaip atpažinti ir į juos reaguoti?“. Kitose šešiose ugdymo įstaigose (Žagarės specialiojoje mokykloje, Žagarės gimnazijoje, Skaistgirio gimnazijoje, „Aušros“ gimnazijoje, „Saulės“ pagrindinėje mokykloje ir Mato Slančiausko progimnazijoje) vyko patirtiniai mokymai vyresniųjų klasių mokiniams „Ar aš nesityčioju? Nesmurtauju?“ ir „Pagalba vaikui, patiriančiam patyčias“.
Konferenciją apibendrino Joniškio rajono tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Eglė Damalakaitė pasidžiaugdama konferencijos produktyviu darbu ir palinkėdama sėkmės tolimesniuose darbuose.

Joniškio rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos
logopedė ekspertė Laima Paulauskienė

Apklausa

Kokių žinių labiausiai norėtumėte įgyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose?