Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų supervizijos

 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Specialiosios pedagogikos skyrius organizavo Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo atvejų analizės (supervizijų grupes) pedagoginių psichologinių tarnybų komandoms.


Lapkričio 7 d. supervizijose dalyvavo Joniškio pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai logopedė Laima Paulauskienė, psichologė Daina Lideikienė ir specialioji pedagogė Audronė Vadakojienė.
Supervizijų metu buvo atliekama tarnybos pristatytų dviejų atvejų analizė, aptariami rezultatų interpretavimo ypatumai, specialistų išvadų derinimas, galutinės išvados formulavimas, aptariamos iškilusios sudėtingos vaikų įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo situacijos.

PPT logopedė ekspertė Laima Paulauskienė

Apklausa

Kokių žinių labiausiai norėtumėte įgyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose?