Sukurtas animacinis filmas „Mūsų pinigai - mūsų kišenėje“

2012-02-15 Lietuvos vartotojų institutas sukūrė animacinį filmą „Mūsų pinigai - mūsų kišenėje“, skirtą mokytojams ir moksleiviams. Pagrindinis filmo tikslas - suteikti žinių kaip apsaugoti savo pinigus ir išvengti sukčiavimo atsiskaitant negrynaisiais pinigais. Tikimasi, kad filmas bus naudojamas pamokų, įvairių renginių metu. 

Skaityti daugiau...

Atnaujintas renginių tvarkaraštis

Seminaras ugdymo įstaigų pavaduotojoms ir rajono metodinių būrelių pirmininkams „Mokymosi stilių mokymui(si) diferencijuoti taikymas“ buvo planuojamas sausio 26 d., nukeliamas į vasario 9 d.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra

patarejai

Joniškio rajono švietimo centras - Ugdymo plėtotės centro partneris, įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“, projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006.

Skaityti daugiau...

Bendraukime be kliūčių - tobulėkime kartu

panvz

 

 

Joniškio rajono švietimo centras - Panevėžio švietimo centro partneris įgyvendinant ESFA projektą “Bendraukime be kliūčių - tobulėkime kartu” (koordinatorius Panevėžio PŠC).

Skaityti daugiau...

Apklausa

Kokių žinių labiausiai norėtumėte įgyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose?