Sveikinimas

Mums gera būti kartu

 Joniškio r. savivaldybės remiamas švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos vykdomas projektas „Lietaus vaikai“ suskaičiavo jau ketverius veiklos metus.
Esame laimingi, galėdami padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, mokytojų padėjėjams, švietimo pagalbos specialistams pažinti ir tobulinti paslaptingą autistiškų vaikų pasaulį...

Skaityti daugiau...

Kalėdinė popietė Žagarės dvare

Joniškio Trečiojo amžiaus universiteto Taryba š. m. gruodžio 7 dieną 12 val. organizuoja kalėdinę popietę Žagarės dvare. Kaina – 5 eurai. Registraciją iki lapkričio 29 dienos vykdo fakultetų dekanai.

Kalėdinio atviruko konkursas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Konkursą organizuoja Joniškio rajono savivaldybės administracija ir Joniškio rajono švietimo centras. Detalesnė informacija priede.

Konkursas metodininko pareigoms užimti

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Skaityti daugiau...

Apklausa

Kokių žinių labiausiai norėtumėte įgyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose?