Prigimtinis kvėpavimas

Visuomenės sveikatos biure, vasario 25 d. Trečiojo amžiaus universiteto dvasinio tobulėjimo (sveikatos) fakulteto nariai susitiko su kvėpavimo meistre, knygos „Prigimtinis kvėpavimas – sėkmės ir sveikatos pagrindas" autore Danute Januškiene.

Skaityti daugiau...

Švietimo centre ištiesiama pagalbos ranka vaikui ir jo šeimai

Šeimos, auginančios vaikus iki 7 metų, gali kreiptis į Joniškio rajono švietimo centrą kompleksinės pagalbos. Ją koordinuoja jau du metus dirbanti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.

Skaityti daugiau...

Lietuvos trečiojo amžiaus universitetai (TAU) telkiasi bendrai veiklai

2015 m. vasario 20 dieną buvo pasirašyta Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacijos sutartis. Pasirašyti šios sutarties Lietuvos edukologijos universitete susirinko 32-jų Trečiojo amžiaus universitetų atstovai.

Skaityti daugiau...

Dėl nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo programų

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojųų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014 m. rugsėjo 18 d. raštu Nr. SR-4121, yra parengtos nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams

Skaityti daugiau...

Kvietimas bendradarbiauti

Siekiant padėti vaikui ir šeimai įveikti raidos rizikos veiksnius bei sutrikimus, taip pat dėl jų kylančias problemas, svarbu tinkamai organizuoti visapusį vaiko pažinimą. Tėvų ir specialistų bendravimas, bendradarbiavimas, tėvų informavimas bei konsultavimas padeda veiksmingiau ir greičiau rasti tinkamą pagalbą vaikui.

Skaityti daugiau...

Apklausa

Kokių žinių labiausiai norėtumėte įgyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose?