„Erasmus+“

 Š.m. rugsėjo 11 – 14 d. Rita Šilinienė, Švietimo centro metodininkė – neformaliojo švietimo koordinatorė, dalyvavo programos „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos kontaktiniame seminare ‘Enhancing Digital Competences in Education and Training’ Taline, Estijoje.
 Visų dalyvių susitikimas buvo suorganizuotas Talino kūrybiškumo centre. Įvairių šalių atstovus sveikino seminaro organizatoriai iš Estijos ir Suomijos šalies agentūrų. Vakaro metu dalyviai buvo padalinti į 10 grupių įvairių klausimų ir užduočių pagalba, kurie tarpusavyje turėjo susipažinti, prisistatyti ir papasakoti savo lūkesčius. Po prisistatymų ir komandinio darbo, puikūs Estijos studentai suvaidino 3 inscenizacijas šiuolaikinių technologijų panaudojimo tematika: mokykloje pamokų metu, darbo biržoje ieškant darbo ir bendraujant su giminaičiais, gyvenančiais užsienyje.

Skaityti daugiau...

Dėl švietimo pagalbos gavėjų sąrašų suderinimo, pagalbos teikimo organizavimo ugdymo įstaigose

ŠC Pedagoginė psichologinė tarnyba renka šią informaciją:

Joniškio r. švietimo centro PPT teikia specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą vaikams nuo gimimo iki 18 metų (besimokantiems pagal individualizuotą ugdymo programą iki 21 m.), konsultuoja jų tėvus, globėjus bei mokytojus. Į PPT gali kreiptis:

Skaityti daugiau...

Žingeidūs kursų dalyviai

  Malonu, kad Joniškio miesto ir rajono mokyklų mokytojų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų labai atsakingas požiūris į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių inkliuzinį ugdymą.

Skaityti daugiau...

Joniškio Trečiojo amžiaus universiteto Kraštotyros ir turizmo fakultetas, organizuoja kelionę.

Joniškio Trečiojo amžiaus universiteto Kraštotyros ir turizmo fakultetas, šių metų rugpjūčio 18 dieną, organizuoja kelionę į Pažaislio vienuolyną, Rumšiškių liaudies buities muziejų ir „Stumbro“ gamyklą. Išvykos kaina 25 eurai. Išvykstame autobusu rugpjūčio 18 d., 6:00 val. nuo „Žilvino“ restorano. Registracija telefonais 861388683 ir 861650076 iki rugpjūčio 11 dienos.
Pagarbiai Ričardas Gailevičius

Apklausa

Kokių žinių labiausiai norėtumėte įgyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose?